Privacy Verklaring

Kracht door Kleur vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom wil zij open en eerlijk zijn over wat zij met uw persoonsgegevens doen. Kracht door Kleur bewaart en
verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens-
verwerking (AVG).

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Anneke Rook, Kleur-, Kleding- en Stijladviseur  van Kracht door Kleur beheert de persoons
gegevens die nodig zijn ten behoeve van een goed advies bij mondelinge of schriftelijke opdracht van u als klant.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  • naam (adres bij gecombineerd kleur- en kledingstijladvies), telefoonnummer, e-mailadres
  • uitwerking van het kleuradvies en gecombineerd kleur-, kleding- en stijladvies
  • geboortedatum bij gecombineerd kleur- en kledingstijladvies
  • eventuele foto’s van u als klant die om bovengenoemd advies of adviezen vraagt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw bovenvermelde persoonsgegevens worden op de computer opgeslagen, en aantekeningen
gemaakt tijdens het uitvoeren van de kleur- en/of kledingstijladviezen worden bewaard in een
ordner.
Deze persoonsgegevens worden bewaard om opnieuw te kunnen verstrekken bij een mogelijke (na)vraag van u als klant. Ze zijn vertrouwelijk en zullen nooit worden gedeeld, verhuurd of doorverkocht aan derden voor marketingdoeleinden.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard alleen zolang nodig en voor het bestemde doel waarvoor deze initieel opgeslagen zijn om in uw behoeften te voorzien en dan verwijderd.

Inzien, aanpassen en verwijderen van persoonlijke gegevens

Kracht door Kleur biedt alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie. Dit verzoek kan eenvoudig via email worden kenbaar
gemaakt en ze zal steeds binnen 10 dagen gevolg geven aan uw verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Kracht door Kleur doet er alles aan uw persoonsgegevens te beschermen om een ongeautoriseerde toegang te voorkomen. De computer wordt regelmatig geüpdatet en heeft de nodige firewalls. De informatie die via internet verloopt is niet volledig beveiligd, zodat Kracht door Kleur de veiligheid van uw gegevens die naar haar mailadres wordt verzonden niet volledig kan garanderen. Elke verzending is daarom voor uw eigen risico.

Privacy verklaring

Kracht door Kleur zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van haar zakelijke diensten en producten.
Er wordt niet meer en langer verzameld dan strikt noodzakelijk is.

Vragen en feedback

Kracht door Kleur controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u met haar contact opnemen.